Βιβλίο

Κατερίνα Καλφοπούλου “Σέ φάση μετάβασης”, τοῦ Τάσου Γέροντα

Τάσος Γέροντας

Gerotasos

Κατερίνα Καλφοπούλου “Σέ φάση μετάβασης”, Ἐκδόσεις Τραυλός 2018, 270 σελίδες.

Τό βιβλίο εἶναι τυπωμένο σέ πολύ καλῆς ποιότητας λευκό χαρτί. Ἡ ἐκτύπωση εἶναι ἄψογη, τό δέσιμο στιβαρό, ἡ ἐπιμέλεια πολύ προσεγμένη. Ὁ πολύ καλός πρόλογος τοῦ Τεύκρου Μιχαηλίδη μᾶς προϊδεάζει γιά τό τί θά ἀκολουθήσει.

Ἡ Κατερίνα Καλφοπούλου εἶναι μαθηματικός, μέ εἰκοσαετή ἐμπειρία στή δημόσια ἐκπαίδευση. Σχεδόν ὅλα αὐτά τά χρόνια διδάσκει σέ μαθητές Λυκείου. Τό 2017 κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις Τραυλός τό βιβλίο της “Ὁ Γιάννης πού ἀγάπησα”, στό ὁποῖο περιγράφει στιγμιότυπα, σκέψεις, ἰδέες ἀπό τήν ἐμπειρία της στίς αἴθουσες τοῦ Λυκείου. Ξαφνικά τῆς προέκυψε ἀπόσπαση σέ Γυμνάσιο. Ὅσο καί νά φαίνεται στούς περισσότερους εὐκολότερο νά διδάσκεις στό Γυμνάσιο, τελικά δέν εἶναι καθόλου ἔτσι. Στό βιβλίο αὐτό ἡ συγγραφέας ἐξηγεῖ τό γιατί.

Πρῶτα ἀπ΄ ὅλα καί γιά ὅσους ἀντιπαθοῦν τά μαθηματικά: διαβάστε το! Ἀφ΄ ἑνός ἔχει ἐλάχιστα μαθηματικά, τόσα ὥστε νά δείξει τά προβλήματα τῆς προτεινόμενης ἀπό τό ὑπουργεῖο μεθόδου, ἀλλά καί νά παρουσιάσει μερικές ἀπό τίς δικές της μεθόδους. Ἀφ΄ ἑτέρου μπορεῖ μέσα στίς σελίδες του νά ἀνακαλύψετε τόν λόγο πού ἀντιπαθεῖτε αὐτήν τή σπουδαία ἐπιστήμη.

Τό βιβλίο ἔχει 32 μικρά κεφάλαια. Τό καθένα εἶναι ἕνα στιγμιότυπο ἀπό μία διδακτική ὥρα στήν αἴθουσα. Δέν λείπουν ὅμως καί ἀναφορές γιά τεκταινόμενα ἐκτός αὐτῆς, κατά κανόνα κατά τήν προετοιμασία τῆς καθηγήτριας ἤ κατά τή μετάβαση στό σχολεῖο. Συχνά τά κείμενα συνοδεύονται ἀπό φωτογραφίες εἴτε τοῦ πίνακα, εἴτε ἀσκήσεων τῶν μαθητῶν, εἴτε φυλλαδίων πού ἡ ἴδια χρησιμοποιεῖ στό μάθημα. Μέ ὅλα αὐτά τά μέσα ἡ Καλφοπούλου μᾶς ἐξηγεῖ γιατί εἶναι δυσκολότερη ἡ διδασκαλία στό Γυμνάσιο σέ σύγκριση μέ τό Λύκειο. Ἐπίσης μᾶς παρουσιάζει τά ἐμπόδια στήν ἀποτελεσματική διδασκαλία πού ὀρθώνει ἕνα παλιό καί ἀπό καιρό ξεπερασμένο ἐκπαιδευτικό σύστημα. Μέ πολύ ὄμορφο τρόπο δικαιολογεῖ τήν παράκληση πρός τούς γονεῖς νά μήν ὑποκαθιστοῦν τόν καθηγητή τῆς αἴθουσας.

Τόσην ὥρα σᾶς περιγράφω τί λέει τό βιβλίο. Τό σημαντικότερο ὅμως εἶναι τό πῶς τό λέει. Δέν θυμᾶμαι νά ἔχω διαβάσει βιβλίο περί μαθηματικῶν τόσο τρυφερό, μέ ἐξαίρεση μερικά μόνον ἀποσπάσματα ἀπό τό “Θεώρημα τοῦ παπαγάλου”. Ἀκόμα καί τίς μέρες τῆς ἀσθένειας ἤ τῆς κακοκεφιᾶς, ἡ ἐπαφή μέ τούς μαθητές της τήν θεραπεύει, τήν κάνει νά ἀπολαμβάνει τό μάθημα. Εἶναι ἄλλωστε σημαντικό τό ὅτι πάντα ἀποκαλεῖ τούς μαθητές της “τά παιδιά μου”.

Τά πολλά προβλήματα τῆς διδασκαλίας τῶν μαθηματικῶν, τῆς ὁμοιογένειας τῶν μαθητῶν, τοῦ παρωχημένου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, ἀκόμα καί τά προβλήματα τοῦ καιροῦ, αὐτά καί ἄλλα πολλά γίνονται τό βάθρο, πάνω στό ὁποῖο ἡ Καλφοπούλου ἀκουμπᾷ καί μᾶς ἐκθέτει τήν ἀγάπη της γιά τή δουλειά της, τήν ἀγάπη της γιά τά μαθηματικά, τήν ἀγάπη της γιά τά παιδιά της καί τήν ἀγωνία της γιά τό μέλλον τους. Καί τό κάνει μέ συγκινητικό τρόπο.

– Μέ ὅλα αὐτά στό κεφάλι μου φέτος προσπαθῶ (καί κουράζομαι πολύ περισσότερο ἀπό τότε πού δίδασκα Ἀπειροστικό, Διαφορικό καί Ὁλοκληρωτικό Λογισμό στή Γ’ Λυκείου), νά ἐξηγήσω στά παιδιά ὄχι τό πῶς νά ἀξιοποιοῦν τά δεδομένα γιά νά βροῦν, ἄς ποῦμε, τήν ἀπόσταση δύο σημείων, ὅσο τό ὅτι ὀφείλουν στόν ἑαυτό τους νά ἀναπτύξουν τό μυαλό τους, νά καλλιεργήσουν τή σκέψη τους καί νά σταματήσουν νά λένε συνεχῶς “εἶναι πολύ δύσκολα”, στρέφοντας τήν πλάτη τους σέ κάθε τι καινούργιο πού ὀφείλουν νά μάθουν.

– Ὅσο θά κάνουμε Μαθηματικά δίχως Γλώσσα καί Γραμματική, δέν θά ἐπιφέρουμε καμμία ἀπολύτως ἀλλαγή…

– Ζητᾶμε ἀπό τούς μαθητές νά θυμοῦνται χωρίς νά κατανοοῦν καί νά ἐκτελοῦν χωρίς νά … ἀμφισβητοῦν.

– Θά ἦταν καλό νά διδάσκονταν στά σχολεῖα κάποια κεφάλαια σχετικά μέ τόν κοινωνικό ρόλο, τή χρήση καί τή λειτουργία τῶν Μαθηματικῶν μέσα στόν χρόνο.

– Βάζω πολύ γενικούς καί ὑψηλούς στόχους; Μπορεῖ. Ἀλλά πῶς ἀλλιῶς νά τροφοδοτῶ τά ὄνειρά μου, νά ἐνισχύω τά κίνητρά μου καί νά πορεύομαι στή δύσκολη δουλειά μου;


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Διήγημα: «…μια μπουκίτσα λουκούμι περγαμόντο…»-Παραλίες και χωριά (κεφάλαιο 2ο), του Νίκου Βασιλειάδη
Gerotasos
Nuccio Ordine “Ἡ χρησιμότητα τοῦ ἄχρηστου”, τοῦ Τάσου Γέροντα
Η δύναμη και η γοητεία της ποιοτικής σάτιρας, του Μιχάλη Πιτένη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.