Ανοιχτή πόρτα ΕΥ ΖΗΝ Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία

Ημερίδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από το ΓΕΣ – Οι ομιλητές και τα καίρια σημεία των ομιλιών που ακούστηκαν

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΤΗΣ 23 ΝΟΕ 18

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ημερίδα με θέμα «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός», στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Σκοπός της ημερίδας ήταν, η παρουσίαση του στρατιωτικού τρόπου σχεδιασμού, η γνώση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται σε πετυχημένους οργανισμούς-φορείς εκτός Στρατού και εν τέλει η ανάδειξη των κοινών
σημείων και των «καλών πρακτικών» (best practices) μεταξύ των.

Τις εργασίες της ημερίδας κήρυξε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ομιλίες πραγματοποίησαν τέσσερις ομιλητές, όπως παρακάτω:

– «Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης Μετασχηματισμού του Στρατηγείου NRDC-GR», με ομιλητή τον Σχη (ΠΒ) Θεμιστοκλή Νίκογλου, του NRDC- GR.

– «Το Χαμόγελο του Παιδιού: Ένα Όραμα που Έγινε Πράξη», με ομιλητή τον κο Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ομώνυμου οργανισμού.

– «Σχεδίαση και Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ερευνητικού Ινστιτούτου, με την Ενεργό Συμμετοχή Όλων των Εργαζομένων», με ομιλητή τον Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, Διευθυντή στο Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜ.ΕΤ).

– «Η Εφαρμογή του Στρατιωτικού Τρόπου Διοίκησης στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα», με ομιλητή τον Ταξίαρχο ε.α. κο Δημήτριο Στεργίου – Καψάλη, Δήμαρχο Πεντέλης.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του ΓΕΣ, να επενδύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι, το προσωπικό μας αποτελεί το «πολυτιμότερο οπλικό μας σύστημα».

Αναλυτικά:

Ο Συνταγματάρχης κ. Νίκογλου αναφέρθηκε αρχικά, στην πρόκληση καταρτισμού του επιχειρησιακού σχεδίου μετασχηματισμού του NRDC-GR σε διακλαδικό Στρατηγείο, λόγω της σημασίας που είχε για την αναβάθμιση του ρόλου του στη Δομή Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αλλά και λόγω, του μεγέθους του Στρατηγείου και της ευρείας πολυεθνικότητάς του, που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια για το συγκερασμό διαφορετικών αντιλήψεων – νοοτροπιών. Αφετηρία για το σχέδιο αυτό ήταν το Όραμα του Διοικητή του NRDC-GR και η τήρηση 7 βασικών αρχών σχεδίασης. Για την ανάπτυξη του σχεδίου, αλλά και το συντονισμό όλων των απαιτούμενων εργασιών, συγκροτήθηκε κατάλληλη Ομάδα Εργασίας, ενώ με βάση τις προβλέψεις της διακλαδικής επιχειρησιακής σχεδίασης συντάχθηκε σχετικό «επιχειρησιακό πρότυπο», στο οποίο αναφέρθηκαν ρητά η Επιθυμητή Τελική Κατάσταση, καθώς επίσης και τα Αποφασιστικά Σημεία και οι Γραμμές Επιχειρήσεων που οδηγούν στην επίτευξή της. Επίσης, κομβικό ρόλο στην επιτυχή κατάληξη του μετασχηματισμού του Στρατηγείου διαδραμάτισε και μία σειρά αξιολογήσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Κρίνεται σκόπιμη η ιδιαίτερη μνεία της άσκησης  ‘’TRIDENT JAGUAR – 2018’’, κατά την οποία το Στρατηγείο αξιολογήθηκε από το ΝΑΤΟ. Καταληκτικά, ο κ. Νίκογλου επεσήμανε την ανάγκη εμπλοκής της ηγεσίας για τη διαμόρφωση ενιαίας νοοτροπίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ενώ στο τέλος της ομιλίας του ανέφερε, συνοπτικά, τα οφέλη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, όπως είναι η κινητοποίηση του προσωπικού, η δημιουργία ομάδας σχεδιασμού με κοινό όραμα, η διαδικασία αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, η συνεχής αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων και τέλος, η ανάπτυξη μίας αίσθησης οργανωτικής ανάτασης και συναίνεσης.

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην αποστολή, στο όραμα και στις αξίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» που αποτελούν την αφετηρία σχεδιασμού όλων των δράσεών του. Επίσης αναφέρθηκε στην οργάνωση του Χαμόγελου που έχει ως φάρο και οδηγό την απαίτηση «Υψηλής Ετοιμότητας», ενώ συναφώς διαθέτει και ένα αρκετά μεγάλο αποτύπωμα στην πατρίδα μας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που έχουμε και εμείς στο Στρατό μας, ενώ πανομοιότυπο είναι και το κύριο μήνυμα του «Χαμόγελου» (ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ) με αυτό του Στρατού Ξηράς (ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ). Επιπρόσθετα, ο κ. Γιαννόπουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στο εξειδικευμένο προσωπικό του οργανισμού και στην τεράστια βοήθεια που παρέχουν οι εθελοντές, καθώς επίσης και στην πληθώρα των θεσμικών συνεργασιών που πραγματοποιεί με διάφορους φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Στρατός μας. Τέλος, ο κ. Γιαννόπουλος ανέλυσε το έργο του Χαμόγελου στους κύριους τομείς ενασχόλησης, όπως η Βία, η Υγεία, η Εξαφάνιση και η Φτώχεια, ενώ αναφέρθηκε και στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο κ. Μπεκιάρης αναφέρθηκε αρχικά στα δεδομένα και στο όραμα του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, από τα οποία συγκρατούμε ότι το Ινστιτούτο αποτελεί τον βασικό ερευνητικό οργανισμό στον τομέα των μεταφορών στην πατρίδα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο κατάρτισε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο 2016 – 2020 θέτοντας σαφείς Κύριους Στόχους και Ορόσημα, στη βάση ενός συνταχθέντος Πλάνου Υλοποίησης Δράσεων. Συναφώς αντιπαραβάλοντας αυτόν το σχεδιασμό με το στρατιωτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό παρατηρούμε σημαντικές ομοιότητες αφού οι Κύριοι Στόχοι είναι οι Αντικειμενικοί Σκοποί, τα Ορόσημα είναι τα Αποφασιστικά Σημεία και το Πλάνο Υλοποίησης Δράσεων είναι το Επιχειρησιακό Πρότυπο. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια που καταβάλει το Ινστιτούτο για την ανάδειξή του σε επίσημο φορέα πιστοποίησης υποδομών και προσώπων, καθώς επίσης και εκπαιδευτών και σχολών οδηγών οχημάτων, όλων των κατηγοριών. Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι η εμπλοκή του Ινστιτούτου στην ανάπτυξη εστιασμένων Κέντρων Αριστείας και Καινοτομίας και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ενώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το Ινστιτούτο αναπτύσσει διάφορες δράσεις συνεργασίας με άλλους φορείς του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και του παραγωγικού ιστού της χώρας, στο πλαίσιο της απαιτούμενης εξωστρέφειας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ο κ. Μπεκιάρης ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος στους 3 Επιχειρησιακούς Στόχους του Ινστιτούτου και στις δράσεις επίτευξής τους, ενώ εστίασε και στην ανάγκη της «ομαδικής εργασίας» ως απαραίτητου συστατικού της επιτυχίας.

Τέλος, ο κ. Στεργίου – Καψάλης αναφέρθηκε αρχικά στα ηθικά, ψυχικά και γνωστικά εφόδια που του παρείχε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, αλλά και την ιδιαίτερη εμπειρία που απέκτησε ενασχολούμενος με την ιππασία. Στο κύριο μέρος της ομιλίας του, τόνισε πως ο χώρος της αυτοδιοίκησης είναι ο πλέον κατάλληλος για την αξιοποίηση στελεχών μετά την αποστρατεία τους, λόγω κυρίως της δυνατότητας άμεσης προσφοράς προς τους συμπολίτες μας και της ευχερέστερης υλοποίησης των έργων που προγραμματίζονται. Επίσης έκανε λεπτομερή αναφορά στα εργαλεία οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Στρατού Ξηράς που χρησιμοποιεί στο Δήμο Πεντέλης, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του. Νομίζουμε ότι αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο εύρος εφαρμογής που μπορεί να έχει ο στρατιωτικός κανονισμός «Σχεδίαση στο Στρατό Ξηράς», που αποτελεί τη μετεξέλιξη του 30-1 (Επιτελικά Καθήκοντα), αλλά και η σημασία που μπορεί να έχει η συγκρότηση ενός οργάνου, στα πρότυπα Κέντρου Επιχειρήσεων, για τη διαχείριση καταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας ιδιαίτερα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Επιπρόσθετα, ο κ. Στεργίου – Καψάλης τόνισε την αξία της θεσμικότητας, της οργάνωσης, των δομών, του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών, ιδιαίτερα στα οικονομικά θέματα, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης σχεδίου για κάθε ενέργεια, χωρίς τίποτε να αφήνεται στην «τύχη». Καταληκτικά, ο κ. Στεργίου – Καψάλης επεσήμανε ότι οι αρχές και αξίες του Στρατού μας αποτελούν οδοδείκτη επιτυχούς συμπεριφοράς και μέγιστης αποδοτικότητας και ότι, τελικά, το στρατιωτικό μοντέλο σχεδιασμού και διοίκησης είναι το καταλληλότερο και για τους λοιπούς τομείς του δημόσιου βίου και ιδιαίτερα την αυτοδιοίκηση.


Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί πως το γενικό θεωρητικό υπόβαθρο που ακολουθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στον Στρατό Ξηράς είναι πανομοιότυπος με αυτόν που ακολουθούν άλλοι οργανισμοί, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις προβλέπονται η ύπαρξη οράματος, ο καθορισμός στόχων, η ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, ο καταρτισμός στρατηγικής και η υλοποίησή της, και τέλος η αξιολόγηση και οι διορθωτικές ενέργειες. Αξίζει να επισημανθεί ιδιαίτερα η σημασία που έχει για τη συνοχή και την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού η απαίτηση μετάδοσης από τα ηγετικά κλιμάκια του οράματός τους και του ενστερνισμού αυτού του οράματος, στην πράξη, από όλα τα υπόλοιπα στελέχη οποιασδήποτε βαθμίδος.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι ο χρόνος, δηλαδή το πώς θα επιτευχθεί ποιοτικότερο έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, είναι ο κοινός βασανιστικός παράγοντας για όλους τους οργανισμούς, ενώ το διακύβευμα ενδεχόμενης αποτυχίας διαφέρει κατά περίπτωση, γεγονός που ασκεί σοβαρή επίδραση στη νοοτροπία του κάθε οργανισμού και στον τρόπο που δραστηριοποιείται για την υλοποίηση του έργου του. Αναμφίβολα, για τον Στρατό Ξηράς το διακύβευμα αυτό είναι πιο σημαντικό συγκριτικά με τους λοιπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς αφορά στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας μας.

Καταληκτικά, ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του οράματος του κάθε ηγέτη και, παρά την κριτική που δέχεται κατά καιρούς για την αξία του, η εμπειρία έχει καταδείξει ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία και την επιτυχία κάθε οργανισμού. Η καλύτερη  απάντηση στους επικριτές του σχεδιασμού δίνεται από τον Γάλλο συγγραφέα, φιλόσοφο και τολμηρό αεροπόρο των αρχών του 20ου αιώνα, Antoine de Saint-Exupéry (Αντουάν ντε Σαντ – Εξυπερύ) «Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μία ευχή».


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Σκίτσα εξ Αμερικής: Δρ Τσίπρας-Φράνκενσταϊν, του Γιώργου Σαράφογλου
Ακινησία, του Νίκου Βασιλειάδη
Η Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα στην Πόρτα
Πατατοσαλάτα Νάξου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.