Χοντροχάρτονη φωτογραφία σε πλαίσιο, περ. 1890, 28 Χ 36

SHARE

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.