Ανοιχτή πόρτα Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία Πόρτα στη Δωδεκάνησο Πόρτα στην Πολιτική

Έκθετος ο Γ.Χατζημάρκος για τα LED και τα 4.5 εκατομ.-Σιγή ιχθύος ο Περιφερειάρχης Π.Ν.Αι. περί άλλων τυρβάζει-Όλο το ιστορικό των ανακοινώσεων

Spread the love

Ακολουθούν όλα τα δελτία τύπου απ΄τις Παρατάξεις του περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου καθώς και της νεοσυσταθείσας παράταξης “Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου” με επικεφαλής τον κο Μανώλη Γλυνό:


Σύρος, 20.11.2018

Δήλωση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

«Ν.Αιγαίου Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» και «Νησιωτικής Ανατροπής»

Επαναληπτικός Διαγωνισμός LED: Ο ορισμός της αυτοεκπληρούμενης προφητείας

Η Περιφερειακή αρχή αναγκάστηκε να επαναδημοπρατήσει, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια «φωτογραφικού» (κρίθηκε έτσι από την ΑΕΠΠ) διαγωνισμού, το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» (4.5 εκ. €), απαλείφοντας τους «φωτογραφικούς» όρους.

Στη 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής(15-11-18) μεταξύ άλλων 70 περίπου θεμάτων συζητήθηκε και η έγκριση του 1ουπρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μετά την επαναδημοπράτηση.

Πλήθος ερωτημάτων προκύπτουν από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

—Απεμπολούνται οι θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, μεταβιβαζόμενες στον ίδιο τον -μοναδικό πλέον- υποψήφιο ανάδοχο του διαγωνισμού; Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα κληθεί ο ανάδοχος να πει αν είναι ουσιώδεις ή επουσιώδεις οι αποκλίσεις των δικών του δειγμάτων LED από τις προδιαγραφές της προκήρυξης(!)

—Μειώνεται η ισχύς των Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών καθώς τα πρακτικά τους δεν αντιμετωπίζονται ενιαία αλλά επιλεκτικά; Οι ομόφωνες αποφάσεις ή εισηγήσεις εκτελούνται ή υιοθετούνται με διαφορετικό τρόπο από εκείνες που προκύπτουν κατά πλειοψηφία;

Τελικά, προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να διασφαλίσει τη νομιμότητα την διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον;

Το Ιστορικό της συνεδρίασης, ή πώς το «όχι» έγινε «ναι» ευνοώντας συγκεκριμένη εταιρεία

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που κατατέθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, συμμετείχαν 5 υποψήφιοι ανάδοχοι εκ των οποίων οι τρεις δεν κατέθεσαν έντυπες προσφορές ή δείγματα  και απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα πάντα με το πρακτικό κατά την αξιολόγηση των δειγμάτων παρουσιάστηκε απόκλιση από τις προδιαγραφές στα δείγματα και για το λόγο αυτό κατά πλειοψηφία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν την απόρριψη και των δυο υποψηφίων αναδόχων. Οι αποκλίσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ουσιώδεις από τα δυο μέλη της επιτροπής και μη ουσιώδεις από τον Πρόεδρο της.

Το πρακτικό διαγωνισμού έγινε μερικώς δεκτό από την Περιφερειακή Αρχή: χωρίς γραπτή νομική γνωμοδότηση αλλά με προφορική παρέμβαση ενός εκ των νομικών συμβούλων της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη του  τη μειοψηφούσα άποψη του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, πρότεινε τον αποκλεισμό της μιας εταιρείας στο στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατόπιν τον αποκλεισμό της και λόγω των τεχνικών προσφορών. Ενώ, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από τα μέλη της παράταξης του Γ.Χατζημάρκου στην Οικονομική Επιτροπή να κληθεί ο δεύτερος υποψήφιος για να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με το ουσιώδες ή μη των αποκλίσεων!

Πρέπει να αναφερθεί ότι Εκπρόσωπος ενός εκ των δύο υποψηφίων παραβρίσκονταν στη συνεδρίαση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής , χωρίς δηλαδή να το γνωρίζουνοι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης,στη Σύρο. Αναπτύχθηκε δε και διάλογος μεταξύ υπηρεσιακού παράγοντα και του συγκεκριμένου εκπροσώπου, παραβιάζοντας κάθε έννοια ορθής διαδικασίας.

Τα παραπάνω συνιστούν μια πρωτοφανή καταστρατήγηση στερούμενης πολιτικής, διοικητικής και τεχνικής νομιμοποίησης.

Οι λανθασμένοι χειρισμοί της Περιφερειακής Αρχής, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,αντιμετωπίζουν την δημόσια διοίκηση ως ένα κέλυφος όπου οι διαδικασίες, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθίστανται δυσδιάκριτες και αποδυναμώνουν την κοινωνική λογοδοσία. Η αιρετή Περιφέρεια καταλήγει σε  ένα θεσμό αποδυναμωμένο, ο οποίος υπολείπεται από την εκπλήρωση των πραγματικών καθηκόντων του.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίζουμε να προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, την χρηστή διοίκηση και την διαφάνεια.


Παράταξη Γιάννη Μαχαιρίδη “Αρχιπέλαγος Δημιουργίας”

Είναι μικρός ο τόπος και γνωριζόμαστε όλοι!! Συνεχίζει όμως και επιμένει ο κύριος Χατζημάρκος να μας ταυτίζει με τους εργολάβους!!

Να τον ενημερώσουμε λοιπόν πως στα 600 και  πλέον έργα που κατασκευάσαμε, όχι μόνο δεν μας ακυρώθηκε κάποιος από τους διαγωνισμούς που διενεργήσαμε, αλλά ούτε καν κατατέθηκε προσφυγή κατά της εγκυρότητας αυτών, πολύ δε περισσότερο ακύρωση τους. Όπως συμβαίνει με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό των LED.

Δεν είχαμε ποτέ συναλλαγή και συνδιαλλαγή με εργολήπτες και εργοληπτικές εταιρίες και δεν υπήρξαμε ποτέ αιχμάλωτοι τους.

Σε ό,τι δε αφορά το αφήγημα Χατζημάρκου  για τους «μικρούς αδελφούς», ας γνωρίζει πως η λάσπη δεν κολλάει σε λείες επιφάνειες.

Από τα εκατοντάδες έργα μας η εταιρεία που συμμετέχει ο “αδελφός» του υποψηφίου Περιφερειάρχη Μανώλη Γλυνού ήταν ανάδοχος τεσσάρων έργων από το 2003 -2014.

Ας γνωρίζει  λοιπόν ο  απερχόμενος Περιφερειάρχης  πως θα συνεχίσουμε να ασκούμε κριτική και να ελέγχουμε τα έργα και τις δράσεις της Περιφερειακής  αρχής.


Παράταξη Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου

Η μεταλλαγμένη παράταξη Μαχαιρίδη υπερασπίζεται την θυγατρική της και τον αδελφό

Η ανάδειξη ότι είναι συκοφάντες δεν τους πείραξε, ο αδελφός τους ενδιαφέρει

Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής που έχει ως κύρια στοιχεία το πώς οι Γιάννης Μαχαιρίδης και Μπενέτος Σπύρου περιφρονούν την αλήθεια, αλλοιώνουν την πραγματικότητα και διακινούν το ψεύδος και την συκοφαντία ως κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής τους, στο μόνο που η μεταλλαγμένη παράταξη Μαχαιρίδη αποφάσισε να απαντήσει, είναι στο ρητορικό ερώτημα που θέσαμε  «Φαντάζεται κανείς τι θα έλεγαν οι Μαχαιρίδης και Σπύρου για τον διαγωνισμό των LED, αν συμμετείχε σε αυτόν ο μικρός αδελφός του Γιώργου Χατζημάρκου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του υποψήφιου περιφερειάρχη Μανώλη Γλυνού;».

Τελικά, ο καθένας επικεντρώνεται σε αυτά που τον ενδιαφέρουν: Εμείς στην ανάδειξη της αλήθειας και η παράταξη Μαχαιρίδη στην υπεράσπιση της θυγατρικής της και του αδελφού.

Μόνοι τους αποκαλύπτονται και μόνοι τους ταυτίζονται.

2017: Υδροδότηση πόλεως Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά

2018: Ηλεκτροφωτισμός του οδικού δικτύου του νησιού της Ρόδου

Ίδιος πόλεμος, ίδια πρόσωπα, ίδιες τακτικές, ίδιες συμμαχίες.

Πολλές οι συμπτώσεις για να περάσουν απαρατήρητες.

Στην αναφορά τους δε για κριτική και έλεγχο στην Περιφερειακή Αρχή, τους απαντάμε ότι στην περίπτωση που θα μπορούσαν να τα ασκήσουν χωρίς ψέματα και συκοφαντίες, θα ήταν καδοδεχούμενα, αλλά ο καθένας πολιτεύεται με αυτά που ξέρει.


Δελτίο Τύπου  της «Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου» με επικεφαλής τον Οδοντρίατρο και Υποψήφιο περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Μανώλη Γλυνό

“Ο κ Χατζημάρκος δεν αντιλαμβάνεται την διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία ως υποχρέωση του.”

“Η υγιής πολιτική εξουσία  δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο “πορτιέρη” της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου”

Η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή αποδεικνύει ότι θεωρεί ιδιοκτησία της το αξίωμα που της εμπιστεύτηκαν οι πολίτες.

Για ακόμα μία φορά δεν εννοεί να αντιληφθεί ότι η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία αποτελούν υποχρέωση της εκάστοτε εξουσίας.

Το προσωπείο έπεσε και ο  καθεστωτισμός αποκαλύπτεται.

Αντί για πειστικές απαντήσεις, επέλεξε την επίθεση στην οικογένεια χρησιμοποιώντας το γραφείο τύπου της Περιφέρειας για να εξοντώσει πολιτικούς αντιπάλους.

Μόνο έτσι και με χυδαιότητες ξέρει να μιλά ο κ Χατζημάρκος.

Καλούμε τον κ Χατζημάρκο και τους συνεργάτες του να πάψουν να κρύβονται πίσω από το δάκτυλο τους.

Το ζήτημα σε αυτό το διαγωνισμό δεν είναι αν συμμετάσχει εταιρία συμφερόντων συγγενή του κ Χατζημάρκου ή του επικεφαλής της Παράταξης μας κ Γλυνού.

Το μείζον και μοναδικό ζήτημα αφορά το ερώτημα που τέθηκε δημόσια από το θεσμό της Αντιπολίτευσης.

Γιατί η Περιφερειακή Αρχή ακολουθεί μία πρωτοφανή διαδικασία που βαραίνει με περαιτέρω σκιές μία υπόθεση που διερευνά ήδη η δικαιοσύνη.

Αυτό που θέλουν οι πολίτες του Νοτίου Αιγαίου, είναι μία πολιτική ηγεσία ικανή να αντιμετωπίζει τα προβλήματα τους και όχι να έχει ρόλο “κριτή”,  “ρυθμιστή” ή και  “πορτιέρη” της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Πόσο μάλιστα που ο κ Χατζημάρκος επί δεκαετίες αυτοπροβάλλεται ως ο εκφραστής της επιχειρηματικότητας μέσα από την πολιτική.

Συμβαδίζουν άραγε όλα αυτά με προτιμήσεις η και αποκλεισμούς που υποστηρίζει ότι πρέπει να επιβάλλονται σε διαγωνιστικές ή εκλογικές διαδικασίες, ειδικά όταν δεν εδράζονται στην νομοθεσία;

Κατά την “Χατζημάρκειο” αντίληψη μόνο ό ίδιος μπορεί να ασκεί εξουσία και να έχει φιλικές ή συγγενικές σχέσεις με επιχειρηματίες τις οποίες άλλωστε δεν κρύβει, αλλά αντίθετα προβάλει.

Γι’ αυτό και στερούμενος πολιτικών επιχειρημάτων εκτρέπεται σε υπονοούμενα και στοχοποίηση όχι μόνο των πολιτικών του αντιπάλων αλλά και των οικογενειών τους.

Ο επικεφαλής μας, κ Μανώλης Γλυνός είναι ένας άνθρωπος πετυχημένος επαγγελματικά, με διάφανη πορεία και γνωστός σε όλη την κοινωνία της Ρόδου αλλά και της Περιφέρειας.

Είναι τουλάχιστον ατυχές και λυπηρό σε μία περίοδο πλήρους απαξίωσης της πολιτικής ζωής και όχι άδικα πολλές φορές από τους πολίτες, ο κ Χατζημάρκος να επιλέγει τον βούρκο ως πολιτικό καταφύγιο.

Πόσο μάλλον όταν είναι διάχυτη στην κοινή γνώμη η άποψη, όπως γνωρίζει και ό ίδιος, ότι όσοι δεν ήταν ικανοί επιχειρηματικά έχουν ως μόνη διέξοδο την ενασχόληση με την πολιτική ως επάγγελμα.

Όσο για το υποθετικό ερώτημα σχετικά με τον αδερφό του επικεφαλής της Παράταξης μας κ Μανώλη Γλυνού, ο οποίος θα είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, οφείλουμε να του το αντιστρέψουμε.

Αν αυτός είχε αδερφό όντας Περιφερειάρχης θα του επέτρεπε να συνεχίζει να εμπορεύεται τραπουλόχαρτα;


Παράταξη Μπενέτου Σπύρου-Νησιωτική Πολιτική 26.11.2018

“Απορία Ψάλτου Βηξ”

“Ούτε λέξη για την ταμπακιέρα του διαγωνισμού προμήθειας των LED αξίας 4,5 ε ο κ Χατζημάρκος”

 Ο κ Χατζημάρκος για ακόμα μία φορά αρνείται να πει μία λέξη για την ταμπακιέρα του διαγωνισμού των LED αξίας 4,5 εκ ευρώ.

Με ύβρεις, χαρακτηρισμούς και υπονοούμενα προσπαθεί να εμφανίσει απολογούμενη την αντιπολίτευση επειδή τιμώντας το θεσμικό της ρόλο θέτει δημόσια συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ερωτήματα για τα οποία καλούμε τον κ Χατζημάρκο να απαντήσει εδώ και τώρα.

Ερωτήματα που αναδεικνύουν τις αδιαφανείς συνθήκες τέλεσης ενός διαγωνισμού αξίας 4,5 εκ ευρώ που ενδέχεται να μετατραπεί σε φωτογραφικός, πάλι με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής.

Αυτή τη φορά όχι μέσω των όρων αλλά μέσω διαδικασιών που με ταχυδακτυλουργικό τελετουργικό μετέτρεψαν το ΌΧΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού σε ΝΑΙ,  ευνοώντας συγκεκριμένη εταιρία.

Αντίθετα με τις “φωτογραφικές” πρακτικές του κ Χατζημάρκου η παράταξη μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό τηρεί ίσες αποστάσεις από τους συμμετέχοντες.

Ένα διαγωνισμό που ο κ Χατζημάρκος αναγκάστηκε να επαναπροκηρύξει απαλείφοντας τους “φωτογραφικούς” όρους μετά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Ήδη έχει υποστεί πολιτική ήττα διότι αποδείχθηκε ότι αν δεν είχε αποτραπεί από την αντιπολίτευση και τη δικαιοσύνη, ο κ Χατζημάρκος θα είχε ολοκληρώσει ένα διαγωνισμό με φωτογραφικούς όρους.

Η δε επίκληση αόριστα άλλης απόφασης του ΣτΕ σε κάποιον άλλο διαγωνισμό θα προκαλούσε γέλιο αν δεν συζητούσαμε με δημόσια για τα χρήματα του Ελληνικού Λαού.

Εμείς όπως και τότε έτσι και τώρα, θεωρούμε ότι πρέπει να τηρηθεί το γράμμα και το πνεύμα του Νομοθέτη για να διασφαλιστούν όροι διαφάνειας.

Ουδέποτε ταυτιστήκαμε με εργολαβικά συμφέροντα. Η πορεία μας στα Κοινά το αποδεικνύει, όπως και η θητεία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να σεβαστεί την εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων που προτείνουν ο διαγωνισμός να ακυρωθεί και να επαναπροκηρυχθεί, από μηδενική βάση.

Καλούμε τον κ Χατζημάρκο να σεβαστεί στοιχειωδώς το θεσμό που εκπροσωπεί και τους πολίτες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι ανέθεσαν επίσης θεσμικό ρόλο στην παράταξή μας να ασκεί έλεγχο.

Καλούμε τον κ Χατζημάρκο  να πάψει να ευτελίζει το δημόσιο βίο, επειδή βρίσκεται σε δύσκολη θέση και αδυνατεί εξηγήσει τα ανεξήγητα.

Έντιμη πολιτική διέξοδος υπάρχει, αν το επιθυμεί. Να κρατήσει ίσες αποστάσεις όπως και όλοι εμείς και να επαναδημοπρατήσει άμεσα την προμήθεια των LED.

Σε ότι αφορά δε τις αιτιάσεις του για “δήθεν” ψεύδη και συκοφαντίες ας προσφύγειστη Δικαιοσύνη. Ο δρόμος για τα δικαστήρια τού είναι πολύ γνωστός και οικείος. Τον ξέρει κυρίως λόγω των μηνύσεων σε δημοσιογράφους και μέλη της δικής του Παράταξης, που προσπάθησε να φιμώσει.

 

SHARE
RELATED POSTS
Ο Κινγκ-Κονγκ και η εξίσωση με τους δυο αγνώστους, του Δημήτρη Μπρούχου
1 & 2 Δεκ. στη Ρόδο- “Αννε…χεια” του Γιώργου Μακρή-Κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις
ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ, του Κωστή Α.Μακρή

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.